עד מתי ניתן להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

 

עצמאים ושכירים החייבים בהגשת דוחות שנתיים צריכים להגיש את הדוח עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת לתקופת הדוח. נישומים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה חייבים להגיש את הדוחות עד ליום 31 במאי של השנה העוקבת לתקופת הדוח.

במקרה שלא הצלחתם להשיג את כל המסמכים הדרושים להגשת הדוח במועד, ניתן לשלוח מכתב למס הכנסה ולבקש אורכה. 

במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הגשת הדוחות מתבצעת במועדים מאוחרים יותר על פני השנה לפי האורכות שהמייצג מקבל ממס הכנסה.