כמה מהוצאות טלפון נייד מוכרות לצורכי מס?

 

הסכום המוכר הוא הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות:
  • סכום ההוצאה בניכוי שווי שימוש לטלפון נייד (100 ש"ח בחודש לשנת 2012).
  • 50% מסה"כ ההוצאות.
במידה והמכשיר הועמד לרשות עובד ונזקף לו שווי שימוש במשכורת, יותרו כל הוצאות הטלפון הנייד.