מה זה טופס 867?

 

טופס 867 מפרט את ההכנסות שהיו לכם במהלך השנה מריבית על פקדונות, רווחים מניירות ערך, דיבידנדים, ריבית מניירות ערך והמס שנוכה מאותן הכנסות.
טופס 867 כולל בתוכו הכנסות לשנה קלנדרית והוא מתקבל מהבנקים בסביבות מרץ בשנה העוקבת.
במידה והיו לכם הכנסות כנ"ל עליכם לדווח אותם בדוח להחזר מס בנספח ג' ולצרף טופס 867.