ביצוען של ביקורות לדו”חות כספיים עבור חברות ומוסדות הינן חלק אינטגרלי וחשוב מפעילותו השוטפת של רואה החשבון.

בחינתם של הדו”חות הפיננסיים מתוך נקודת מבט חשבונאית, מקנה לרוא”ח של החברה את היכולת לחוות את דעתו המקצועית למען פעילות תקינה אל מול רשויות המס השונות.

כמו-כן, בדיקת דו”חות פיננסיים מעמיקים מאפשרת לכלכל את הצעדים באופן נכון ושקול יותר, ולקבל החלטות אסטרטגיות בעלות משקל כלכלי.

אילו דו”חות נבדקים על-ידי רואה חשבון?

להלן עיקרי הדו”חות הנבדקים:

מאזן

מטרתו של דו”ח מאזן לשקף באופן מהימן את הסטטוס של ההתחייבויות, הנכסים וכן ההון העצמי העומד לרשותה של החברה נכון לסוף השנה הלועזית.

תזרים מזומנים

מטרתו של דו”ח זה כשמו כן הוא, ומטרתו לשקף באופן מהימן את תנועת ההון השוטפת של אותה חברה.

הדו”ח כולל פעילויות פיננסיות לצורכי הוצאה ומימון ועד לפעולות פיננסיות אשר נועדו לצורכי השקעות שונות.

גם דו”ח זה, משקף את כלל הפעולות הפיננסיות עד לסוף השנה הלועזית.

רווח והפסד

דו”חות רווח והפסד מציגים את ‘השורה התחתונה’ עבור עסקים – מה היה סך ההוצאות אל מול סך ההכנסות, והפקת המסקנות הנדרשת באשר לגובה הרווח, באם והתקיים, של החברה.

זהו דו”ח חשוב הן לצורכי דיווח חשבונאי והן עבור שקלול נתונים למען קבלת החלטות ארגוניות.

הון עצמי

מטרת הדו”ח לשקף באופן מהימן את השינוי שחל בסטטוס ההון העצמי של אותה החברה, וזאת נכון לסיומה של השנה הלועזית.

חשיבות הבדיקה

ראשית כל, התנהלות פיננסית המבוססת על נתונים מדויקים, היא צינור החמצן הדרוש לכל עסק, החל מעסק קטן ועד לחברה רחבת ידיים.

שנית, דו”חות אלו משמשים מגוון רחב של גופים, חברות ונותני שירות נוספים הנסמכים על המידע המוצג לרבות:

  • בנקים בעת בקשת הלוואה מידית או הגדלת האשראי
  • רשויות המס המבקשות לקבל דיווחים שוטפים
  • משקיעים פוטנציאליים המעוניינים להבין את מצבו של בית העסק
  • מעניקי אשראי חוץ-בנקאיים
  • וכיוצא בכך

שירותי משרד רוא”ח אחי קרן ושות’

למשרד רוא”ח אחי קרן ושות’ הידע המקצועי והניסיון המעמיק בבדיקת ועריכת דו”חות כספיים לחברות.

שירותינו פונים לחברות קטנות וגדולות כאחד, החל מעוסקים מורשים המנהלים עסק ומבקשים לקבל חוות דעת מקצועית ועד לחברות בע”מ, מלכ”ר ואגודות שיתופיות.

בכל שאלה והתייעצות עם משרדנו, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר, ואנו נשוב אליכם בהקדם האפשרי.