לצורך לפתיחת תיק בביטוח לאומי יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולמסור אותו לסניף ביטוח לאומי הקרוב לבית מגוריך.

אין חובה להגיע פיזית לסניף וניתן לשלוח את הטופס בדואר.

מלבד הטופס הנ”ל אין צורך במסמכים נוספים בעת פתיחת התיק.

לפי חוק ביטוח לאומי ברגע שהתחלתם לעבוד כעצמאים עליכם להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי (על ידי מילוי טופס 6101 לפתיחת תיק).

מומלץ לבצע את פתיחת התיק מיד עם פתיחת התיקים במע”מ ומס הכנסה.

תשלומי ביטוח לאומי מקנים בין היתר קצבה בנוגע לתאונות עבודה ולכן ממולץ להיות מבוטח מתחילת העבודה.

גם שכיר שהתחיל לעבוד כעצמאי בנוסף לעבודתו כשכיר חייב לפתוח תיק בביטוח הלאומי.

בעת פתיחת תיקים ברשויות המס (מע”מ ומס הכנסה) עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

לאחר פתיחת התיק ועל סמך הנתונים שמסרתם בטופס פתיחת התיק ביטוח לאומי יסווג אתכם כעצמאים או כ”בעלי הכנסה שאינה מעבודה”.

לעניין ביטוח לאומי אין משמעות לעבודה שסווגתם כעוסקים מורשים או פטורים במע”מ – בכל מקרה חייבים בפתיחת תיק.

חוק הביטוח הלאומי רואה בך “עובד עצמאי” אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ”ל הינו “עצמאי שאינו עונה להגדרה” ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

גם במידה ואתם לא עונים להגדרת עצמאי בביטוח לאומי עליכם לפתוח תיק בביטוח לאומי.

לאחר פתיחת התיק המוסד לביטוח לאומי יסווג אתכם כ”בעלי הכנסה שאינה מעבודה” (בהנחה שאתם אכן לא עונים להגדרת עצמאי) ובחלק מהמקרים לא תדרשו בתשלום מקדמות לביטוח לאומי.

מספר ימים לאחר הגשת הטופס תקבל פנקס תשלומים מביטוח לאומי אותו ניתן לשלם במספר דרכים, הסכום אותו יש לשלם (סכום קבוע בכל חודש) נקבע בהתאם להצהרתך בטופס הדין וחשבון שנתי.

המקדמות אותם תשלם הם מקדמות על החשבון.

החישוב הסופי עם המוסד לביטוח לאומי יעשה לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

ישנן מספר אפשרויות לתשלום מקדמות ביטוח לאומי:

  • שיקים – ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, כולל בנק הדואר, באמצעות פנקס המקדמות שנשלח אליך פעם בשנה, בחודש ינואר .
  • כרטיס אשראי – ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים הטלפוני או דרך אתר התשלומים באינטרנט.
  • הוראת קבע בבנק – ניתן לשלם בהוראת קבע בבנק – יש למלא טופס בקשה לחיוב חשבון הבנק. לבוחרים בחיוב הבנק יש הטבה כאשר ניתן לדווח מקדמות חודשיות עד ה-22 לחודש ולא עד ה-15 לחודש כמו בכל אמצעי התשלום האחרים.
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי – ניתן לשלם בהוראת קבע בכרטיס אשראי – יש למלא טופס בקשה לחיוב כרטיס האשראי.

ניתן ואפילו מומלץ במקרים מסוימים, לשנות את גובה המקדמות החודשיות לביטוח לאומי.

יש לבחון אחת לתקופה את מצב ההכנסה החייבת שלכם ובמידה ויש סטייה מהותית מהמקדמות שאתם משלמים מומלץ לשנות את המקדמות בהתאם.

במידה ולא תשנו את המקדמות ויוצרו הפרשים בסוף השנה, תאלצו לשלם את ההפרשים לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה בתוספת ריבית והצמדה. בנוסף במידה ותהיו זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי במהלך השנה, הגמלה תחושב לפי המקדמות ששילמתם בפועל גם אם בסוף השנה השלמתם הפרשים.

בטופס הבקשה צריך לנמק את הסיבה לשינוי המקדמות.

אדם שביקש להגדיל את המקדמות יידרש לשלם את ההפרשים בגין החודשים שקדמו לבקשה.

במידה ואתם מיוצגים על ידי בעל מקצוע כדאי שהוא יבקש את השינוי במקדמות.

החישוב הסופי עם המוסד לביטוח לאומי יעשה לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

מס הכנסה מעביר למוסד לביטוח לאומי את נתוני הדוח השנתי ולאחר מכאן ביטוח לאומי ישקלל את הנתונים יחד עם המקדמות השוטפות ששלמתם במהלך השנה וישלח לכם מכתב על הפרשים.

אם שילמת מקדמות גבוהות מידי תקבל חזרה לחשבון בנק שלך החזרים מביטוח לאומי.

אם שילמת פחות מידי תצטרך להשלים הפרשים בתוספת ריבית והצמדה.

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה, כלומר גם שכירה וגם עצמאית.

דמי הלידה ישולמו עבור מקסימום 98 ימים במידה ושולמו עבור היולדת דמי ביטוח לאומי 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע (היום בו הפסיקה לעבוד בזמן הריון שהסתיים בלידה) או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום הקובע.

היום הקובע של עצמאית הוא היום בו הפסיקה לשלם מקדמות ביטוח לאומי בעקבות יציאה לחופשת לידה.

חישוב דמי הלידה לעצמאית מתבסס בשלב הראשון על סכום המקדמות ששלמה (על פי ההכנסה השנתית שנקבעה לה ושלפיה היא משלמת מקדמות), ובעת קבלת השומה הסופית ממס הכנסה יחושבו ויתוקנו דמי הלידה מחדש.

מדמי הלידה ינוכו דמי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה ע”פ החוק.

תגמולי מילואים משולמים לכל מי שמשרת במילואים בין אם הוא שכיר/עצמאי/אינו עובד.

לאחר השירות יש לקבל אישור מצה”ל על תקופת שירות המילואים – טופס 3010.

כשכירים עליכם להגיש טופס 3010 למעסיק. את תגמולי המילואים תקבלו מהמעסיק במשכורת החודשית שלכם. המעסיק ידאג לקבל את דמי המילואים ששולמו לכם דרך הביטוח הלאומי.

כעצמאים אין צורך בהגשת תביעה, הנתונים עוברים מצה”ל ישירות למוסד לביטוח לאומי ומשולמים לחשבון המבוטח בהתאם להכנסתו ולסכומים הקבועים בחוק.