פתיחת תיק ומידע כללי

יש להגיע לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק עם תעודת זהות ושיק מבוטל.
הפקיד יבקש מכם למלא טופס פתיחת תיק 5329 והתיק יפתח!
במידה ותבחרו לעבוד עם רו”ח הוא זה שיפתח את התיק עבורכם  – ישנם משרדים שלא גובים עבור פתיחת תיקים וזה חלק מהשירות שהם נותנים.

כנסו לקישור המצורף, יש לכתוב את העיר בה נמצא העסק. במידה והמשרד בבית יש לכתוב את עיר המגורים.
https://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/TaxesUnits.aspx

פתיחת תיקים ברשויות המס אינה כרוכה בעלויות!

בעבר ניתן היה להודיע למס הכנסה עד 90 ימים מתחילת העיסוק.

כיום  לפי הנחיות מס הכנסה אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

מתי זה תחילת העיסוק ? לפי מס הכנסה היא התחלה בפעילות המניבה הכנסות.

בפועל מהרגע שפתחתם תיק במע”מ צריך למהר ולפתוח תיק במס הכנסה.

ישנם מקרים בהם התחלתם להוציא הוצאות עבור העסק שעתיד להיות, במקרה כזה מומלץ לפתוח תיק בהקדם כדי שלא תהיה בעיה לתבוע את אותן הוצאות  –  כדאי לבחון כל מקרה לגופו.

כל אדם יכול לפתוח תיקים במס הכנסה ולעבוד כעצמאי. בסוף השנה מגישים דוח למס הכנסה הכולל את ההכנסות של אותו אדם מכל המקורות – שכיר, עצמאי, רווחים מניירות ערך, הכנסות מפקדונות, קצבאות וכו’.
תחשיב המס הסופי מבוצע על כלל ההכנסות של הנישום ברמה שנתית.

סיווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה מתבצע ע”י מע”מ והוא משפיע אך ורק בהתנהלות מול מע”מ. במס הכנסה נפתח תיק לנישום על פי מספר תעודת זהות/מספר חברה ללא התייחסות לסיווג שלו במע”מ.

עצמאי לא חייב להיות מיוצג ע”י רואה חשבון ברשויות המס, בעוד שחברה חייבת במינוי רואה חשבון.
כעוסק חדש וקטן ניתן, עם הכוונה נכונה, לבצע חלק מהפעולות הנדרשות באופן עצמאי כמו הנהלת חשבונות, דיווח חודשי למע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. דוח שנתי למס הכנסה, הצהרות הון וטיפולים שונים ממולץ לעשות עם רואה חשבון בגלל החשיבות הגבוהה.

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז כנגד המס המגיע באותו שנה.

תושב ישראל זכאי על פי חוק ל-2.25 נקודות זיכוי, אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת – כלומר 2.75 נקודות זיכוי.

 ישנם מאפיינים נוספים המגדילים את מספר נקודות הזיכוי לאדם על פי פרמטרים אישיים כגון: מספר הילדים, גיל הילדים, סיום תואר אקדמי ראשון/שני, חיילים משוחררים (בהתאם לתקופת השירות), עולה חדש, משפחה חד הורית וכו’.

 שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת כל שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

 כשכיר, בתחילת השנה ממלאים טופס 101 ובו ממלאים את הפרטים שמזכים אתכם בנקודות הזיכוי. הזיכוי מתבצע דרך המשכורת. כעצמאי, מס הכנסה מתחשב בנקודות הזיכוי בעת חישוב המס בהגשת הדוח השנתי.

מדרגות מס הכנסה הן מנגנון המיסוי שנהוג במדינת ישראל. הרעיון מאחורי המדרגות הוא עקרון המיסוי הפרוגרסיבי. מיסוי פרוגרסיבי מתייחס למצב בו חלוקת נטל המס אינה אחידה, ונופלת יותר על כתפי ה”עשירים” . עקרון זה מנסה להבטיח כי ה”עני” ישלם פחות מס, שכן הוא משתכר פחות, אך למרות זאת יקבל את אותם השירותים מהמדינה אותם מקבל העשיר שמשלם מס גבוה יותר. ברגע שה”עני” יתחיל להרווח סגוכים גבוהים יותר כך גם מדרגות המס יעלו.

יש שלושה מסלולי מיסוי להכנסות משכר דירה למגורים בישראל:

 מסלול הפטור – הכנסות שכ”ד למגורים פטורות עד לגובה הפטור באותה שנה (כל שנה מפורסם גובה הפטור ומתעדכן אחת לשנה). במסלול זה אין צורך לפתוח תיקים ברשויות המס ואין צורך לדווח על ההכנסה במידה ואינכם עצמאים.

מסלול 10% – מיועד לאנשים שהכנסות שכר הדירה שלהם עולות על תקרת הפטור. במידה ותבחרו במסלול זה יש לשלם 10% מס על הכנסותכם משכר דירה למגורים בישראל עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת. במסלול זה נפתח תיק מיוחד במס הכנסה, יש למלא טופס 3302 ולהצהיר שבחרתם במסלול 10%. לאחר הדיווח תקבלו שובר תשלום אותו ניתן לשלם בדואר/באינטרנט.

מסלול שיעור מס שולי – במסלול זה משלמים מס בגובה המס השולי של אותו אדם, ע”פ המסלול יותרו בניכוי הוצאות שונות לרבות הוצאות מימון ופחת. במקרה הזה יש לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש דוח כעצמאי לכל דבר ועניין.

יש לבחון את החלופות באופן פרטני

ישנם מספר מקורות חוקיים העוסקים בצורת רישום הנהלת החשבונות ובניהם: חוק החברות, הוראות ניהול ספרים, חוק העמותות וכו’.

הוראות ניהול ספרים מחייבות כל נישום בין אם הוא יחיד, מלכ”ר, עמותה או חברה בע”מ.

ישנן מספר דרישות בחוק הנשענות על צורת הרישום בהנהלת  החשבונות ע”פ הוראות ניהול ספרים.

לדוגמא החל משנת 2012 מי שחייב בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים חייב לבצע את הדיווח החודשי שלו למע”מ באופן מקוון. כעת נבחן את ההשפעות של מקורות החוק השונים: חברה בע”מ חייבת בניהול הנהלת חשבונות כפולה ע”פ חוק החברות אך אם אינה עונה על הקריטריונים לניהול הנהלת חשבונות כפולה בהוראות ניהול ספרים. נוצר מצב שהיא אכן מנהלת הנהלת חשבונות כפולה (מכיוון שחוק החברות מחייב אותה) אך אינה חייבת לדווח למע”מ באופן מקוון (מכיוון שלא מחוייבת בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים).

התנאים בהוראות ניהול ספרים מבוססים על מחזור העסקאות ומספר העובדים (לפעמים שניהם ביחד).

מקדמות מס הכנסה

לאחר פתיחת התיק במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס.

תשלום המקדמות הוא מקדמה הנצברת בחשבונך, בעת הגשת הדוח השנתי יחושב המס הסופי עבור אותה שנה .במידה והמקדמות ששילמת יהיו גבוהות מהמס הסופי שחושב תקבל חזרה את היתרה , כמובן שבמידה ושלמת פחות צריך להוסיף את ההפרש – היתרה שנותרה לתשלום או לחלופין להחזר נושאת ריבית וצמודה למדד.

אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין. עוסקים חדשים שמחזור העסקאות שלהם קטן, לא בטוח שיגיעו לחבות מס בסוף השנה ולכן אין צורך שישלמו מקדמות במהלך השנה -מומלץ לבדוק כל מקרה לגופו!

המקדמות משולמות כל חודש או כל חודשיים – כפי שיצויין בפנקס המקדמות שהתקבל. יש לשלם את המקדמות עד ה-15 לחודש העוקב, כלומר אם נקבעו מקדמות דו חודשיות  ולצורך הדוגמא משלמים עבור ינואר ופברואר, צריך לשלם את המקדמות עד 15 במרץ. במידה וה-15 לחודש נופל על יום חג או יום שבת ניתן לשלם עד יום העסקים הראשון הבא אחריו. למשלמים מקדמות באינטרנט ניתן לשלם עד ה-19 לחודש.

ישנן שלושה דרכים לשלם מקדמות:

תשלום בשיק  – ניתן ללכת לבנק הדואר יחד עם פנקס המקדמות ולשלם בשיק , לאחר התשלום תקבלו חותמת על פנקס המקדמות.

תשלום בכרטיס אשראי – ניתן לשלם דרך אתר שע”מ, יש להזין את מספר התיק במס הכנסה את קוד הזיהוי שמופיע על פנקס המקדמות. אישור לתשלום ישלח למייל לפי בקשתכם.

תשלום בהרשאה לחיוב חשבון (מומלץ) – יבוצע ע”י הרו”ח המייצג שלכם. רו”ח ישדר את המקדמות ישירות למחשב מס הכנסה והחיוב ירד ישירות מחשבון הבנק

תשלום בדואר ניתן לשלם עד ה-15 לחודש בעוד שתשלום באינטרנט ניתן לשלם עד ה-19 לחודש. תשלום בהרשאה לחיוב חשבון מאפשר דחייה נוספת עד לסוף החודש העוקב.

לאחר פתיחת התיק במס הכנסה אתה מסווג לענף שבו תחום פעילותך המרכזי. למס הכנסה יש סטטיסטיקות שונות לגבי אחוז המס אותם משלמים העסקים בענף שלך. אחוז המקדמה שנקבע לך בפנקס המקדמות הוא בהתאם לענף אליו סווגת.

כפי שנאמר התשלומים הם מקדמה על החשבון בלבד, שיעור המס הסופי יקבע לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.              

לכן אם אתה חושב שאחוז המקדמה שנקבע לך בפנקס הוא גבוה מידי, קטן מידי, או ברצונך לבטל את המקדמה ניתן למלא טופס בקשה לשינוי אחוז המקדמות.

את השינוי ממולץ לעשות כמובן לאחר שנערכה בדיקה לגבי חבות המקדמות הצפויה לשנה הנוכחית מתוך נתוני ההכנסות וההוצאות הקיימות והערכת נתוני הרווח לשנת המס כולה.

ראשית נסביר את הליך הגשת הדוח ובקשת הפרשי המס:

הגשת הדוח השנתי מתבצעת באפריל של השנה העוקבת, לאחר קליטת הדוח במס הכנסה נשלחת אליך שומה לאחר מספר ימים/שבועות ובה מצוין בין היתר את סכום המס השנתי שיש לשלם ואת סכומי המס ששילמתם כמקדמות על החשבון, בתחתית השומה מצוין את סכום המס שעליכם להשלים בתוספת ריבית והצמדה מתחילת השנה בה הגשת את הדוח. את יתרת המס לתשלום יש לשלם תוך ימים ספורים.

בכדי להימנע מתשלומי ריבית והצמדה (שיכולים להגיע לסכומים גבוהים במקרה שיש יתרת מס גבוהה), מס הכנסה מאפשר להקדים את תשלום המס:

  • במידה ומשלמים את יתרת המס עד 31 בינואר – פטור מריבית והצמדה.
  • במידה ומשלמים את יתרת המס עד 28 בפברואר – משלמים מחצית מהריבית וההצמדה הקבועים בחוק.
  • במידה ומשלמים את יתרת המס עד 31 במרץ – משלמים 3/4 מהריבית וההצמדה הקבועים בחוק.

לכן בסוף כל שנה מומלץ לבצע הערכה של יתרת המס לתשלום ולהימנע מתשלום הריבית וההצמדה.

במידה ואחד הלקוחות ניכה לכם מס במקור, יש לדווח את הסכום שנוכה בפנקס המקדמות למס הכנסה ולהוריד את הסכום שנוכה במקור מסה”כ התשלום של אותו חודש.

דוח שנתי למס הכנסה

כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה – טופס 1301.

החל משנת המס 2008 עצמאים חייבים לשדר את הדוח שלהם באופן מקוון.

מי שסה”כ המחזור שלו מעסק וממשכרות נמוך מכ-80,000 ש”ח ובנוסף המחזור מעסק וממשכורת של שני בני הזוג נמוך מכ-155,000 ש”ח פטור משידור דוח מקוון. בנוסף בני זוג ששניהם הגיעו לגיל פרישה פטורים גם הם משידור דוח מקוון.

הפטור משידור הדוח המקוון אינו פוטר אותם מהגשת דוח “פיזית” במשרדי מס הכנסה.

במידה ואתם מיוצגים ע”י רואה חשבון הוא זה שידאג לשדר את הדוחות ולשלוח אותם לפקיד השומה.

עצמאים ושכירים החייבים בהגשת דוחות שנתיים צריכים להגיש את הדוח עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת לתקופת הדוח. נישומים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה חייבים להגיש את הדוחות עד ליום 31 במאי של השנה העוקבת לתקופת הדוח.

במקרה שלא הצלחתם להשיג את כל המסמכים הדרושים להגשת הדוח במועד, ניתן לשלוח מכתב למס הכנסה ולבקש אורכה.

במידה ואתם מיוצגים ע”י רואה חשבון, הגשת הדוחות מתבצעת במועדים מאוחרים יותר על פני השנה לפי האורכות שהמייצג מקבל ממס הכנסה.

ניתן לשלוח בדואר את הדוח האישי עם כל המסמכים הנלווים אך לא ממולץ!

הדרך המומלצת היא להכין שני עותקים של הדוח כולל המסמכים הנלווים, להגיע לפקיד השומה הקרוב (לא חייב להגיש את הדוח לפקיד השומה שאליו אתה שייך) ולמסור את הדוח. הפקיד יקח עותק אחד ויחתום על העותק השני שנשאר אצלכם.

כך תחסכו עיכובים וטרחה בעתיד.

הוצאות מוכרות

בעבר הוצאות לארוחות בעת שהות לצורך עסקי מחוץ לאיזור המגורים או איזור העיסוק (במרחק 10 ק”מ לפחות) היו מוכרות לפי התקרות שפורסמו. בשנת 2011 פורסם פס”ד בביהמ”ש העליון שמתיר הוצאות ארוחות בסכומים גבוהים יותר אך רק לשנים 2009-2010.

החל משנת 2011 ארוחות במסעדות אינן הוצאה מוכרת גם במקרה בו מארחים ספק/לקוח.

במקרה בו מארחים ספק/לקוח מחו”ל במסעדה בארץ, כל ההוצאה מוכרת. במקרה זה מס הכנסה דורש לציין את שם הספק/לקוח ואת הקשר העסקי שלכם איתו.

מס הכנסה מתיר בהוצאה אך ורק כיבוד קל.

מה זה כיבוד קל? שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה.

על פי התקנות מס הכנסה מתיר רק 80% מהוצאות הכיבוד. הוצאות כיבוד הנראות מופרזות לא תוכרנה על ידי פקיד השומה.

ראשית נבהיר מה נחשב כהוצאות רכב: דלק, שמן, תיקונים וטיפולים שוטפים, ביטוח חובה, מקיף, רישוי רכב, כביש 6, חניה (שאינה סמוכה למקום העיסוק) ופחת.

קנסות למניהם אינן הוצאה מוכרת.

 עצמאיהוצאות אחזקת רכב שיוכרו לצורכי מס הינם הסכום הגבוה מבין:

סה”כ הוצאות אחזקת רכב בניכוי שווי שימוש כפי שנקבע לפי סוג הרכב.

45% מסה”כ הוצאות אחזקת הרכב.

 חברהרכב של מעביד, אשר העמיד את הרכב לטובת עובד החברה (כולל בעל מניות בחברה שהינו עובד) ונזקף שווי רכב בתלוש המשכורת של אותו עובד – כל ההוצאה מוכרת לצורכי מס.

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת הנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב.

חישוב שווי השימוש לכלי רכב נקבע על פי תאריך רישום הרכב לראשונה.

  • במידה והרכב נרשם לראשונה לאחר 1/1/2010, מחושב שווי השימוש בשיעור 2.48% ממחיר המחירון. להיעזר במחשבון חישוב השווי באתר מס הכנסה.
  • במידה והרכב נרשם לראשונה לפני 1/1/2010, שווי השימוש נקבע לפי קבוצת הרכב המופיעה ברישיון הרכב לפי הטבלה שמפרסמת רשות המסים.

הסכום המוכר הוא הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות:

  • סכום ההוצאה בניכוי שווי שימוש לטלפון נייד (מפורסם ע”י רשות המסים).
  • 50% מסה”כ ההוצאות.

במידה והמכשיר הועמד לרשות עובד ונזקף לו שווי שימוש במשכורת, יותרו כל הוצאות הטלפון הנייד.

במקרה ומדובר בעצמאי ובמידה והרכב משמש אותך בעסק , אין מניעה שהוצאאות השימוש בו , ירשמו כהוצאה בעסק (כמובן שיש לתאם את ההוצאות על פי התקנות). הרכב יכול להשאר רשום על שם בן הזוג.

ההבחנה היא בין שני סוגי השתלמויות:

  • השתלמות שהיא רענון ידע קיים הקרויה “שמירה על הקיים”.
  • השתלמות שהיא הקניית מקצוע חדש.

השתלמות שהיא “שמירה על הקיים” נועדה לשמור ולעדכן את התחום המקצועי שלכם בכדי שלא תאבדו את המומחיות שלכם בתחום עיסוקכם. ניתן לאפיין השתלמות מסוג זה בתקופת לימודים קצרה יחסית ובעלויות נמוכות בדר”כ. לדוגמא: התעדכנות בפסיקה חדשה אצל עורך דין, לימוד קורס אופיס אצל מזכירה וכו’.

הוצאות השתלמות המהוות שמירה על הקיים מוכרות לצורכי מס.

 השתלמות שהיא הקניית מקצוע חדש בדר”כ מתאפיינת בקבלת תעודה מקצועית בסיום קורס או בקבלת תואר אקדמי. השתלמות מסוג זה הינה הוצאה הונית ואינה מוכרת כהוצאה לצורכי מס.

 כדאי לבחון כל השתלמות לגופה וכיצד ניתן לסווג אותה.

ציוד הוא רכוש המשמש אתכם בייצור הכנסה  במשך תקופה ארוכת טווח כגון: כלי רכב, שולחן, מחשב נייד/נייח, ריהוט למשרד וכו’.

ההכרה בעלות הרכוש הקבוע כהוצאה מוכרת מתבצע בצורת פחת.

פחת הוא הפחתת הנכס על פני אורך חייו הכלכליים של הנכס באופן שווה על פני השנים.

אורך חייו הכלכליים של סוגי הרכוש הקבוע מופיעים בתקנות מס הכנסה, לדוגמא נקבע בתקנות כי הפחת על מחשב הוא 33% (מופחת על פני שלוש שנים) כלומר במידה ורכשתם מחשב בעלות של 3,000 ש”ח תוכר לכם הוצאה של 1,000 של בכל שנה במשך שלוש השנים הבאות.

במידה ורכשתם נכס במהלך השנה הפחת יחושב לפי התקנות בהתחשב בחלק היחסי ששימש אתכם הנכס במהלך אותה שנה.

במידה ותרמתם כספים למוסדות ציבורים מוכרים מעל סכום של כ-300 ש”ח (סה”כ התרומות), מגיע לכם זיכוי ממס בסך 35% מסכום התרומה בתנאי שהזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה העולה על כ-7,000,000 ש”ח או על 30% סה”כ ההכנסה החייבת שלכם לפי הנמוך.

תרומה בחברה מעל סכום של כ-300 ש”ח מזכה את החברה בגובה מס החברות באותה שנה

כל מוסד מוכר מציין על קבלת התרומה כי הוא מוכר לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה)

במידה ואתם שוכרים מחסן או חנות מאדם פרטי והמשכיר לא יכול להפיק לכם חשבונית מס בגלל שאינו עוסק מורשה ניתן להפיק חשבונית עצמית.

חשבונית עצמית היא חשבונית שאנו מפיקים עבור עצמנו, כלומר ברישום החשבונית יש לרשום בשם הלקוח את שם העסק שלכם.

 ממולץ לרשום בהערות לחשבונית את שם המשכיר, את הפרטים שלו ואת העובדה שמדובר בחשבונית עצמית.

בדיווח למע”מ יש להוסיף את החשבונית העצמית למחזור העסקאות שלכם ולהוסיף את מס העסקאות ומצד שני יש להוסיף את סכום המע”מ גם לתשומות, כך אתם מתקזזים מול מע”מ ולא תשלמו על מע”מ על החשבונית העצמית.

 מכיוון שלא מדובר בהכנסות שלכם, בדיווח למס הכנסה אין לכלול את החשבונית העצמית ויהיו הפרשים במחזורים בין הדיווח למע”מ ומס הכנסה.

בהנהלת החשבונות יש לרשום את החשבונית פעמיים, פעם בצד ההוצאות ופעם בצד ההכנסות תוך ציון כי מדובר בחשבונית עצמית. לשים לב שלא לכלול את ההכנסות בדוח השנתי למס הכנסה אלא רק את ההוצאות.