יחיד – הפותח תיק במע”מ חייב להביא במעמד הפתיחה:

 • תעודת זהות.
 • חוזה קניה/שכירות של מקום העסק (במידה ויש).
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק (ניתן לבוא עם אישור קיום חשבון או שיק מבוטל).
 • מסמכים נוספים על הקמת העסק ופעילותו (לדוגמא הסכם בין שותפים, מחירון, הצעת מחיר וכיו”ב)

שותפות – הפותחת תיק, על כל השותפים להגיע למשרד המע”מ ולהביא:

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (במידה ויש).
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע”מ.

חברה – הפותחת תיק, יש להביא:

 • אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

במעמד הפתיחה תתבקשו (יחיד, שותפות וחברה) למלא טופס 821 – פתיחת תיק במע”מ.

לאחר מסירת הטופס והמסמכים הדרושים תקבלו העתק תעודת עוסק מורשה/פטור.

כנסו לקישור המצורף, יש לכתוב את העיר בה נמצא העסק. במידה והמשרד בבית יש לכתוב את עיר המגורים.

https://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/TaxesUnits.aspx

עוסק זעיר הוגדר בעבר עובד עצמאי אשר מחזור עסקיו השנתיים לא עולה על התקרה הקבועה לפי חוק. החל משנת 2003 לא קיימת יותר הגדרת עצמאי בשם עוסק זעיר וכיום יש רק עוסק מורשה ועוסק פטור.

בעת פתיחת תיק במע”מ יסווגו אתכם כעוסק פטור או כעוסק מורשה (שותפות וחברה אינן יכולות להיות עוסק פטור ויסווגו כעוסק מורשה).

עוסק פטור הוא עוסק אשר מחזור העסקאות שלו נמוך מכ-98,000 ₪.

ישנם מספר עיסוקים שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים.

מספר נקודות שכדאי לדעת על עוסק פטור:

 • עוסק פטור אינו גובה מע”מ מלקוחותיו. דבר המאפשר להוריד את המחירים ביחס לעוסקים מורשים אשר חייבים לגבות מע”מ – הופך אתכם ליותר אטרקטיבים בשוק בהנחה והלקוחות הם אנשים פרטיים.
 • העוסק פטור אינו יכול לקזז מע”מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות, הסכום שלא קוזז יתווסף לסכום החשבונית ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס.
 • תדמית של עסק קטן הוא אחד החסרונות של העוסק פטור. ישנם גופים גדולים (שאומנם לא בצדק) יעדיפו לבצע עסקאות עם עוסק מורשה ולא עם העוסק הפטור
 • לא חייב בהגשת דוחות שוטפים למע”מ.
 • חייב בהצהרה שנתית על מחזור העסקאות השנתי עד 31 בינואר של השנה העוקבת.

במידה ומחזור העסקאות של העוסק פטור עלה על המותר, יש לשלם מע”מ על ההפרש בין החלק הפטור, לחלק שעלה על הפטור. כדאי לדעת שניתן לקזז מע”מ תשומות באותם חודשים שהמחזור חרג מהמחזור הפטור.

ישנם עסקים שאינם יכולים להירשם במע”מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה.

הרשימה מונה את בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים:

 • בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
 • נותנים שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

במידה ואתה נמצא ברשימה זו עליך להיות מסווג כעוסק מורשה.

במקרים בהם העיסוק שלכם מחייב רכישות רבות לצורך המכירה, ממולץ (במידה והבחירה בידכם) להיות עוסק מורשה בכדי שתוכלו לתבוע חזרה את התשומות בגין ההוצאות.

מה הכוונה ברכישות רבות? כאשר עלות המכירות היא גבוהה לדוגמא עסק שמוכר פריטים בחנות אינטרנטית חייב לרכוש את הסחורה שהוא מוכר, קימונעי שמוכר סחורה בחנות (מכולת,חנות בגדים וכיו”ב) כנראה שיהיו לו הוצאות רבות בכדי להחזיק מלאי על המדפים. מאידך עלות המכירות של רב נותני השירותים היא שעות העבודה שלהם ולכן אין להם רכישות רבות במהלך העסקים הרגיל.

יש לציין כי הסיווג כעוסק פטור או מורשה אינו תמיד בידכם. במידה ופתחתם תיק והצהרתם שמחזור העסקאות השנתי שלכם נמוך מהתקרה, משרד מע”מ יסווג אתכם כעוסק פטור מבלי להתייעץ אתכם.

בהקשר זה כדאי לדעת שיש סוגי מקצועות ועיסוקים שאינם יכולים להיות מסווגים כעוסקים פטורים ואוטומטית בעת פתיחת העסק הם מסווגים כעוסקים מורשים, כגון: רופא, עורך דין ורואה חשבון.

על כן ממולץ לבדוק כל מקרה באופן פרטני לפני פתיחת התיק.

על פי הנחיות מע”מ “אדם (יחיד), שותפות או חברה אשר עומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסק (ולא כעסקה חד פעמית) – עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע”מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית – הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית”.

בפועל רב העוסקים ממתינים עד לפני קבלת התקבול הראשון ופותחים תיק במע”מ.

ישנם מקרים בהם בעת הקמת העסק מתהוות הוצאות ולכן מומלץ לפתוח את התיק לפני כן לצורך תביעת התשומות.

פתיחת תיק במע”מ אינה כרוכה בעלויות.

במידה ותעשו זאת דרך מייצג ישנם בע”מ שגובים שכר טרחה עבור פתיחת תיקים ברשויות (מס הכנסה, מע”מ, וביטוח לאומי), וישנם בעלי מקצוע שעושים זאת כחלק מהשירות.

לפי חוק מע”מ כל עוסק מורשה, בין אם חברה או עצמאי, חייבים בדיווח מקדמות חודשיות/דו-חודשיות למע”מ.

במידה וסווגתם כעוסק פטור תהיו פטורים מהגשת מקדמות חודשיות.

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו השנתי קטן מ-1,500,000 ש”ח חייב בדיווח דו-חודשי.
 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו השנתי גדול מ-1,500,000 ש”ח חייב בדיווח חודשי.

התקרה הנ”ל היא לעניין מע”מ בלבד.

הדיווח מתבצע עד ה-15 לחודש העוקב. כלומר אם מדובר בעוסק שמדווח דו-חודשי והדיווח הוא עבור ינואר-פברואר, יש לדווח את הדוח עד 15 למרץ.

למדווחים באינטרנט ניתנה הטבה ניתן לדווח עד ה-19 לחודש בשעה 18:30.

למדווחים בהרשאה לחיוב חשבון ניתן לדווח עד ה-23 לחודש.

יש שני סוגי טעויות.

הטעות הראשונה היא טעות בסכום התשומות שנרשמו – בטעות מסוג זה אין צורך לתקן את הדוח וניתן להוסיף/להוריד את ההפרשים מהתשומות בדיווח הבא – ניתן לתבוע תשומה של חשבונית הוצאה עד 6 חודשים מיום החשבונית.

הטעות השניה היא טעות במחזור ההכנסות – במקרה הזה יש להגיש דוח מתקן למע”מ, את הספח יש לקבל במע”מ.

ניתן לדווח מקדמות מע”מ באינטרנט.

לצורך הדיווח עליכם להכנס לאתר שע”מ ולבצע רישום לשירות – הרישום פשוט וללא עלות.

ניתן לדווח באינטרנט דוחות לתשלום, דוחות 0  ודוחות להחזר.

ניתן לשלם את הדוחות בכרטיס אשראי או בחיוב הוראת קבע דרך הבנק.

חיובים בכרטיס אשראי מוגבלים עד 35,000 ש”ח לדיווח כאשר ניתן לשלם גם בקרדיט, חיובים דרך הוראת קבע אינם מוגבלים.

הטבה נוספת למדווחים באינטרנט היא שניתן לדווח עד ה-19 לחודש בשעה 18:30 (ולא עד ה-15 כפי שמדווחים בבנק הדואר).

דוחות להחזר יתקבלו בזמן קצר יותר לחשבון הבנק בהשוואה למדווחים בבנק הדואר.

עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע”מ על ההכנסות השוטפות שלו לכן מע”מ פוטר אותו מדיווח שוטף במהלך השנה (בניגוד מעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי/דו-חודשי למע”מ).

ההתנהלות היחידה שיש לעוסק פטור מול מע”מ היא מתן הצהרה על מחזור העסקאות השנתי.

ההצהרה מתקבלת בדואר בסביבות דצמבר בכל שנה ויש לדווח אותה במשרד מע”מ עד 31 בינואר של השנה העוקבת.

ניתן לדווח את ההצהרה גם באינטרנט באתר שע”מ.